MM-Core Oy on vuonna 2006 perustettu ICT-palveluyhtiö. Matti-Mikron rinnalle perustettu tytäryhtiö on alusta asti asemoitunut toimimaan laadukasta ja asiantuntevaa ICT-tuki- ja ylläpitopalvelua tuottavana yrityksenä, sekä tuottamaan vaativia asiantuntijapalveluita.

Vuonna 2006 huomasimme että erilaisten ICT-palveluiden ulkoistettu kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Tästä johtuen me päätimme laajentaa ja eriyttää toimintaamme vastaamaan tähän haasteeseen ja perustimme MM-Core Oy:n. MM-Core Oy:n toiminta keskittyy pääosin ICT-palveluihin, kun taas Matti-Mikro Oy toimii sekä laite- ja ohjelmistotoimittajana että ICT- palveluiden tuottajana, kuten se on tehnyt kohta 30 vuotta.

MM-Core Oy:n asiakkaana on mm. useita pörssinoteerattuja yrityksiä sekä vaativan turvallisuustason yrityksiä. Yhtiön päätoimialaa ovat kokonaisvaltaiset ulkoistetut erikoisosaamista ja luottamusta vaativat tuki-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

MM-Core Oy ja Matti-Mikro Oy toimivat saumattomassa yhteistyössä hyödyntäen asiakkaiden parhaaksi kummankin yrityksen asiantuntemusta, kokemusta ja osaamista.